متراژ زیر بنا : 2350 متر مربع

متراژ محوطه : 170 متر مربع

لوکیشن : صفاییه

نوع سازه : اسکلت بتنی

نوع سقف : وافل

نوع دیوار جدا کننده : بلوک لیکا

زمان شروع : 1401

تعداد طبقات : 7

مرحله اجرا : در حال اجرا