برای اتصال میلگردها سه روش وجود دارد که یکی از این روش ها کوپلینگ نام دارد.

در این روش اتصال از طریق بست (کوپله های رزوه شده جهت درگیری میلگردها ) صورت میگیرد.

این کوپلرها انواع مختلفی دارند.

1) کوپلر استاندارد: برای اتصال میلگردها با سایزهای یکسان.

2)کوپلر تبدیل: برای اتصال میلگردها با قطر متفاوت.

3)کوپلر پیچی: در این نوع کوپلر، نیازی به رزوه کردن نیست و اتصال از طریق پیچ های روی کوپلر با میلگرد صورت میگیرد.

4)کوپلر جوشی: برای اتصال قطعات بتنی به سازه فلزی صورت میگیرد.

اگر بخواهیم بصورت خلاصه این روش را با روش هایی مثل اورلب و فورجینگ مقایسه کنیم باید به موارد زیر اشاره کرد :

* در این روش محدودیت سایزی خاصی تعریف نشده است.
* هزینه اتصال این روش از فورجینگ کمتر و از اورلب بیشتر است.
* زمان زیادی یرای اجرای اتصال از این طریق نیاز است.
* مقدار مقاومت بالایی در برابر تنش در این روش ایجاد می شود.